Search
  • Tìm kiếm
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 08.CK-TNCN Bản cam kết (áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

11-10-2023 Thuế Thu nhập cá nhân
2 08-MST_ĐC TT Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

11-10-2023 Thuế Thu nhập cá nhân
3 Biểu 1/ĐCTS Giấy đề nghị điều chuyển tài sản

05-10-2023 Quản lý tài sản
4 Biểu 2/ĐCTS Giấy đề nghị tiếp nhận tài sản điều chuyển

05-10-2023 Quản lý tài sản
5 Biểu 3/ĐCTS Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công

05-10-2023 Quản lý tài sản
6 Biểu 1-TLTS Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công

Kèm Quyết định số 1339/QĐ-ĐHNT ngày 15/9/2023 Ban hành Quy trình thanh lý tài sản của Trường Đại học Nha Trang

15-09-2023 Quản lý tài sản
7 Biểu 2-TLTS Biên bản thanh lý tài sản

Kèm Quyết định số 1339/QĐ-ĐHNT ngày 15/9/2023 Ban hành Quy trình thanh lý tài sản của Trường Đại học Nha Trang

15-09-2023 Quản lý tài sản
8 ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

18-10-2022 Tài chính và kế toán tài vụ
9 07/ĐK-NPT-TNCN Bản đăng ký người phụ thuộc

Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-09-2021 Tài chính và kế toán tài vụ
10 07/XN-NPT-TNCN Phụ lục - Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

29-09-2021 Thuế Thu nhập cá nhân
11 20-ĐK-TCT Tờ khai thay đổi thông tin người phụ thuộc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

03-12-2020 Thuế Thu nhập cá nhân
12 05-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

03-12-2020 Thuế Thu nhập cá nhân
13 C42 - HD GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

24-11-2017 Tài chính và kế toán tài vụ
14 C43-BB GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

24-11-2017 Tài chính và kế toán tài vụ
15 Giấy đề nghị thanh toán

Tài chính và kế toán tài vụ
16 Mẫu giấy xác nhận thu nhập (3 tháng gần nhất)

Tài chính và kế toán tài vụ